ZDALNE NAUCZANIE

Zarządzenie Nr 7/2020/2021

Zarządzenie Nr 7/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze  z dnia 19 październia 2020 r. w sprawie  obowiązkowego zdalnego nauczania  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w [...]

28 października 2020|
Go to Top