ZDALNE NAUCZANIE

Tydzień Ulgi!

Chcąc zapewnić naszym uczniom powrót do szkoły bez dodatkowego stresu ZAPOWIADAMY pierwszy tydzień nauki bez sprawdzianów, kartkówek i odpytywania, a także bez sprawdzania zeszytów i notatek prowadzonych podczas zdalnej pracy. Będziemy powtarzać i utrwalać zdobytą wiedzę, ale przede wszystkim skupimy [...]

14 maja 2021|

Zarządzenie Nr 7/2020/2021

Zarządzenie Nr 7/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze  z dnia 19 październia 2020 r. w sprawie  obowiązkowego zdalnego nauczania  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w [...]

28 października 2020|
Go to Top