Typ Szkoły

Typ Szkoły
profil, zawód

Cykl

lata

Szkoła może realizować program       rozszerzony  z przedmiotów:
Liceum Ogólnokształcące profil psychologiczno-pedagogiczny pod patronatem Uniwersytetu Rzeszowskiego z możliwością wprowadzenia innowacji logopedycznej 4

j. polski

biologia

j. angielski

profil prawno-administracyjny

j. polski

historia

wos

profil językowo-geograficzny

j. angielski

j. niemiecki

geografia

Technikum technik logistyk 5

j. angielski

informatyka/geografia

technik żywienia
i usług gastronomicznych

j. angielski

biologia

technik mechanik

j. angielski

matematyka

technik  eksploatacji portów
i terminali

j. angielski

geografia/matematyka

technik organizacji turystyki

j. angielski

geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia


operator obrabiarek skrawających 3

magazynier-logistyk
kucharz/cukiernik