Chcąc zapewnić naszym uczniom powrót do szkoły bez dodatkowego stresu ZAPOWIADAMY pierwszy tydzień nauki bez sprawdzianów, kartkówek i odpytywania, a także bez sprawdzania zeszytów i notatek prowadzonych podczas zdalnej pracy.

Będziemy powtarzać i utrwalać zdobytą wiedzę, ale przede wszystkim skupimy się na odbudowaniu więzi między uczniami i nauczycielami oraz wspólnych relacji w zespołach klasowych.

Informujemy również, że z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przystąpiliśmy do kampanii „TYDZIEŃ ULGI”, prowadzonej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w naszej szkole będzie trwał od 17 do 21.05.2021 roku. Wszystko to po to, aby zadbać o dobrostan psychiczny zarówno uczniów jak i nauczycieli. Bardzo się cieszymy, że znowu będziemy razem – Czekamy na Was!