Prezydium Rady Szkoły:

  • p. Marta Żygadło – przewodniczący
  • p. Grażyna Dzierga – zastępca przewodniczącego
  • p. Adam Puć – sekretarz

Członkowie Rady Szkoły:

  • p. Lucyna Szymańska
  • p. Izabela Hanus
  • p. Paweł Bułaś
  • Julia Rut – klasa 4 LO
  • Brygida Wołoszyn – klasa 2 LO
  • Krystian Futoma – klasa 2 TL

Regulamin Rady Szkoły