Prezydium Rady Szkoły:

  • p. Agnieszka Bawor – przewodniczący
  • p. Grażyna Dzierga – zastępca przewodniczącego
  • p. Adam Puć – sekretarz

Członkowie Rady Szkoły:

  • p. Anna Żyła
  • p. Bogdan Kuźniar
  • p. Lucyna Szymańska
  • Natalia Skalska – klasa III TL
  • Katarzyna Wrotna – klasa IV TŻ
  • Konrad Mikuła – klasa IV TŻ

Regulamin Rady Szkoły