Prezydium Rady Szkoły:

  • p. Marta Żygadło – przewodniczący
  • p. Grażyna Dzierga – zastępca przewodniczącego
  • p. Adam Puć – sekretarz

Członkowie Rady Szkoły:

  • p. Lucyna Szymańska
  • p. Izabela Hanus
  • p. Agnieszka Kubicka
  • Wojciech Mazur – klasa 4 TŻM
  • Julia Rut – klasa 3 LO
  • Konrad Żyła – klasa 4 TL

 

Regulamin Rady Szkoły