Prezydium Rady Szkoły:

  • p. Agnieszka Bawor – przewodniczący
  • p. Grażyna Dzierga – zastępca przewodniczącego
  • p. Lucyna Szymańska – sekretarz

Członkowie Rady Szkoły:

  • p. Izabela Hanus
  • p. Agnieszka Kubicka
  • p. Adam Puć
  • Wojciech Mazur – klasa II TŻM
  • Konrad Żyła – klasa II TL
  • Miłosz Świrk – klasa IV TL

Regulamin Rady Szkoły