Jeśli jesteś pasjonatem podróżowania i uwielbiasz odkrywać nowe miejsca, to najwyższy czas zająć się tym zawodowo i profesjonalnie. Nauczymy Cię jak przygotować wycieczki i jak w ich trakcie spełnić wszystkie oczekiwania klienta. Dowiesz się jak analizować rynek usług turystycznych i jak przygotować atrakcyjną ofertę. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz wiedział jak fachowo udzielić informacji dotyczącej warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej, o programie i jakości usług. Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żadne turystyczne pytanie nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania.

Kierunek pozwala zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Szkoła gwarantuje praktykę zawodową w biurach podróży. Dane statystyczne wskazują, że zawód ten cieszy się zapotrzebowaniem rynku pracy. Przygotowuje także do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.

 Informacje dodatkowe
Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego. Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mają szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujące się organizacją i promocją turystyki. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych.

 

Szkoła oferuje:

 • spotkania z podróżnikami,
 • wyjazdy krajoznawczo-turystyczne.

Sylwetka absolwenta

Technik organizacji turystyki może pracować jako:

 • specjalista do spraw turystyki
 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej
 • organizator imprez
 • organizator kongresów i konferencji
 • rezydent biura podróży
 • animator czasu wolnego
 • pracownik informacji turystycznej

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, agroturystyka i hotelarstwo, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka historyczna, turystyka międzynarodowa  lub innych.

 Przedmioty rozszerzone:

 • Język angielski
 • Geografia

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski
 • Geografia