Skład Rady Rodziców

  • Przewodniczący: Pani Danuta Kochel
  • Z-ca przewodniczącego: Pani Anna Machniak
  • Skarbnik: Pani Zofia Wołoszyn

Do pobrania