Skład Rady Rodziców

  • Przewodniczący: Pani Anna Machniak
  • Z-ca przewodniczącego: Pani Marta Wilk
  • Skarbnik: Pani Izabela Hanus

Do pobrania