Skład Rady Rodziców

  • Przewodniczący: Pani Ewa Kozłowska
  • Z-ca przewodniczącego: Pani Danuta Kochel
  • Skarbnik: Pani Anna Machniak
  • Członek Zarządu: Pani Anna Bawor

Do pobrania