Skład Rady Rodziców

  • Przewodniczący: Pani Alina Mazur
  • Z-ca przewodniczącego: Pani Edyta Kiebała
  • Skarbnik: Pani Elżbieta Konieczny
  • Członek zarządu: Pani Ewa Kozłowska

Do pobrania