Profil prawno-administracyjny w liceum jest częścią profilu społeczno-prawnego, który jest adresowany do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, mającej zamiłowanie do nauki języka polskiego, języków obcych, historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Ten profil kształtuje uczniów w kierunku odpowiedzialnego i krytycznego stosowania prawa i wartości demokratycznych.

Informacje dodatkowe

W ramach zajęć uczniowie poznają elementy prawa, zasady funkcjonowania jednostek administracji publicznej. Przewidywana jest współpraca z Urzędem Miasta i Gminy w Kańczudze, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Uniwersytetem Rzeszowskim i Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent może studiować na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, historia, politologia, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia i wiele innych.

Przedmioty rozszerzone:

  • Język polski
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Historia
  • Język angielski