„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II (1920 – 2005)

Szkolne koło PCK w ramach swojej pracy ma na celu głównie wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejetność niezbędną do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń zdrowia lub życia oraz kształtowanie działalności i wrażliwości na potrzeby innych.

Zadania Szkolnego Koła PCK:

 1. Pomoc potrzebującym uczniom,
 2. Promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
 3. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży
  w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
 4. Kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
 5. Stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji młodzieży,
 6. Przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.
 7. Włączanie się w inne akcje organizowane przez środowisko lokalne o  wymiarze regionalnym i ogólnopolskim.

OPIEKUN PCK: Donata Kozłowska

W roku szkolnym 2016/2017 członkami PCK są :

 1. Patrycja Bielec- 2 LO,
 2. Wiktoria Urban- 2 LO,
 3. Karolina Czerkies- 2 LO.

W roku szkolnym 2014/2015 członkami PCK są :

 1. Angelika Kwolek- kl. 2 LO,
 2. Konstancja Mroziak- kl. 2 LO,
 3. Dariusz Wypor- kl. 2 TŻH,
 4. Bartosz Klepacz- kl. 2 TŻH

W roku szkolnym 2013/2014 członkami PCK są :

 1. Diana Rusinek- kl. 4 TŻH,
 2. Katarzyna Majewska- kl. 4 TŻH,
 3. Edyta Letka- kl. 4 TŻH,
 4. Jacek Jagieła- kl. 4 TŻH
 5. Sara Szymkiewicz- kl. 4 TŻH,
 6. Angelika Kwolek- kl. 1 LO,
 7. Konstancja Mroziak- kl. 1 LO,
 8. Dariusz Wypor- kl. 1 TŻH,
 9. Bartosz Klepacz- kl. 1 TŻH

Sprawozdanie z realizacji zadań Szkolnego Koła PCK

W I semestrze 2013/2014 zrealizowane zostały następujące działania:

 – zbiórka pieniędzy na cmentarzu w Kańczudze w dniu 1 listopada (współpraca PCK z Caritasem),

– zbiórka maskotek dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia (PCK),

– zbiórka pieniędzy na Hospicjum w Rzeszowie w ramach organizowanego koncertu charytatywnego,

– zbiórka pieniędzy w ramach XXII Finału WOŚP (PCK).

W roku szkolnym 2012/2013 członkami PCK są :

 1. Diana Rusinek- kl. 3 TŻH,
 2. Katarzyna Majewska- kl. 3 TŻH,
 3. Edyta Letka- kl. 3 TŻH,
 4. Jacek Jagieła- kl. 3 TŻH,
 5. Sara Szymkiewicz- kl. 3TŻH

W I semestrze 2012/2013 roku szkolnego, w ramach szkolnego PCK, zrealizowano następujące zadania:

 1. Zbiórka maskotek i bajek dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych w Rzeszowie
 2. Pomoc przy wydawaniu paczek żywnościowych dla członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Kańczudze
 3. Zbiórka pieniędzy w ramach Koncertu Andrzejkowego dla Rzeszowskiego Hospicjum dla Dzieci
 4. Zbiórka pieniędzy na terenie miasta Kańczuga w ramach WOŚP

Członkowie Szkolnego PCK byli bardzo zaangażowali w wyżej wymienione akcje i chętnie pomagali przy ich przeprowadzaniu.

W roku szkolnym 2011/2012 członkami PCK są:

Anna Mołoń- IV TŻ
Kamila Siupik- IV TŻ
Wioletta Wołoszyn- IV TŻ
Katarzyna Strączek- IV TŻ
Jagoda Lewandowska- IV TŻ
Marlena Futoma- IV TŻ
Aldona Fedorek- IV TŻ

W ramach działalności PCK powstał Klub HDK „Dar krwi” w składzie:

Prezes: Michał Warzecha- 3 bLO
Wiceprezes: Jarosław Leniar- 3 bLO
Sekretarz: Anna Wójcik- 3 bLO
Skarbnik: Patrycja Wołoszyn- 3 bLO
Członkowie:
Honorata Marcinek- 3 bLO
Piotr Tokarz- 3 TŻM
Rafał Brzozowski- 3 TŻM
Agnieszka Kot- 3 bLO
Mateusz Rybacki- 3 bLO
Krzysztof Markowski- 1 TM
Artur Kałamarz- 1 TM
Krystian Malc- 1 TM
Łukasz Szafran- 1 TM
Błażej Kuźniar- 1 TM
Damian Klepacz- 1 TM

W I semestrze 2010/2011 roku szkolnego, w ramach szkolnego PCK, zrealizowano następujace zadania:

-współorganizacja wraz z SK Caritas akcji Góra Grosza,
-współorganizacja wraz z SK Caritas akcji sprzedaży ozdób świątecznych
-współorganizacja wraz z SK Caritas akcji przygotowania paczek świątecznych dla ubogiej młodzieży naszej szkoly,
zbiórka pieniędzy w szkole i na terenie miasta Kańczuga w ramach WOŚP.

Członkowie Szkolnego PCK byli bardzo zaangażowani w wyżej wymienione akcje i chętnie pomagali przy ich przeprowadzaniu.