Początki szkolnictwa zawodowego w Kańczudze związane są z założeniem w 1870 r. Szkoły Koronkarskiej, która była bardzo prężnym i liczącym się ośrodkiem kształcenia zarówno w kraju, jak i za granicą.

Początki szkolnictwa średniego sięgaja czasów okupacji hitlerowskiej. W trudnej wojennej rzeczywistości prowadzono tajne nauczanie w zakresie szkoły podstawowej oraz kształcenie młodzieży starszej. Odbywało się to w Tajnym Gimnazjum Handlowym.
Po zakończeniu działań wojennych zaczęto dążyc do zorganizowania szkoły średniej, starania takie podjął ówczesny burmistrz Kańczugi – Henryk Lewkowicz.

Nowo utworzona szkoła średnia rozpoczęła swoją działalność w 1944 roku jako Prywatne Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne im. Adama Mickiewicza.

W dziejach szkoły wielokrotnie zmieniano jej nazwę:

  • 1948 – 1950  – Samorządowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego,
  • 1950 – 1953  – Państwowa Szkoła Ogólnokształcaca stopnia licealnego,
  • 1953 – 1973  – Liceum Ogólnokształcące,
  • 0d 1973 – Zespół Szkół.

Szkoła kilkakrotnie zmieniala także swoją siedzibę. Aby umożliwić rozpoczęcie działania szkoły średniej już w 1944 roku, wynajęto jedną salę lekcyjną w szkole podstawowej. W latach 1945 – 1954 bazę lokalową szkoły stanowił wydzierżawiony budynek parafialny. Od 1954 roku szkoła mieściła się w XIX-wiecznym pałacu Kellermanów w Żuklinie. W latach sześćdziesiątych wszczęto starania o budowę nowego gmachu szkoły. W 1970 roku oddano do użytku budynek, w którym szkoła obecnie się znajduje.

Na przestrzeni prawie 70 lat istnienia szkoła doskonaliła swoją bazę dydaktyczną. Pomagali w tym rodzice, jak również miejscowe zakłady i instytucje.

Szkoła rozszerzała też ofertę kształcenia. Oprócz nauki w liceum ogólnokształcącym od 1971 roku młodzież zdobywała wykształcenie w liceum rolniczym, zasadniczej szkole rolniczej, odzieżowej i mechanicznej, a także w technikach: gastronomicznym, odzieżowym, mechanicznym, a od niedawna w technikum hotelarstwa.

Grono naszych absolwentów to kilka tysiecy osób różnych zawodów, mieszkających często w innych regionach kraju, a także za granicą. Są wsród nich prawnicy, lekarze, osoby duchowne, przedsiębiorcy, nauczyciele.

Dyrektorzy:

dr Roman Masłowski – 1944 – 1945
Józefa Tymczak – 1945 – 1947
mgr Franciszek Koperski – 1947 – 1970
mgr Boleslaw Sado – 1970 – 1971
mgr Dominika Laska – 1971 – 1984
mgr Paweł Madej – 1984 – 2005
mgr inż. Ewa Jodłowska-Zając – 2005 – 2010
mgr Dorota Konieczna – od 2010 roku

Hasłem przewodnim szkoły jest przesłanie Adama Mickiewicza:

„I w każdej chwili żywota niechaj nam na myśli stanie ojczyzna, nauka, cnota”