Technik mechanik ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym dającym możliwość samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu pracują nie tylko w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki, rolnictwie. Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane oraz naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające. Są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu. Wg powyższego perspektywy zatrudnienia są bardzo szerokie.

Informacje dodatkowe

Obecna perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej opiera się o skomputeryzowane systemy wytwarzania łączące w sobie fazę projektowania (CAD) z procesem sterowania maszynami (CAM) i CNC. Wobec czego uczniowie w trakcie realizacji praktyk zawodowych mają możliwość pracy i poznania rzeczywistych realiów zawodu w firmach takich jak: AXTONE S.A., METALUSTIC SP Z O.O., BUCHER UNIPEKTIN SP. Z O.O, KISSAN SP. Z O.O, oraz wielu innych zakładach branży mechanicznej.

W trakcie trwania nauki uczniowie mają także możliwość uczestniczyć w licznych wyjazdach edukacyjnych i działaniach realizowanych przez Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu, Akademię Zamojską, Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn, Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie oraz inne firmy branży produkcyjno-mechanicznej.

Nabyte w czasie nauki solidne przygotowanie zawodowe na gruncie teoretycznym i praktycznym pozwoli uczniom odnaleźć się zarówno w sformalizowanych strukturach organizacji produkcji i usług mechanicznych, jak też sprawnie podejmować inicjatywy ukierunkowane na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

b) Kwalifikacja 2: MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
a) posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną,
b) doboru materiałów, narzędzi i urządzeń do realizowania zadań,
c) mierzenia podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych,
d) konstruowania prostych obiektów mechanicznych,
e) opracowywania dokumentacji podstawowych procesów technologicznych,
f) oceny stanu technicznego obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod i diagnostyki technicznej,
g) sporządzania harmonogramów prac, obliczanie ich pracochłonności i kosztów,
h) programowania maszyn CNC.

Ponadto absolwent może podjąć studia:
a) studia wyższe zawodowe – licencjat, inżynier np. Mechanika i Budowa Maszyn, Materiałoznawstwo, Zarządzanie,
b) studia wyższe uzupełniające – magister np. Inżynieria materiałów, Zarządzanie, Mechanika.

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:

a) zakładach przemysłowych jako organizator i nadzorca przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
b) zakładach produkcyjnych jako kontroler jakości,
c) warsztatach jako instalator i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne,
d) zakładach przemysłowych i mniejszych firmach jako programista CNC,
e) zakładach przemysłowych jako dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne,
f) w specjalistycznych placówkach handlowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada laptopy wraz z programami użytkowymi, na których pracują uczniowie na zajęciach z przedmiotów zawodowych: Solid Edge,  Edgecam, Sinutrein. Do dyspozycji uczniów na przedmiotach zawodowych wykorzystywany jest  nowoczesny sprzęt, m.in.: tablica interaktywna, mikroskop elektronowy, obrabiarka sterowana numerycznie CNC-tokarka, tokarka stołowa-konwencjonalna, wiertarka słupowa, zestawy przyrządów pomiarowych.

Przedmioty rozszerzone:

  • Język angielski
  • matematyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język angielski
  • Fizyka