POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Dzień tygodnia w szkole zdalnie
Poniedziałek          –   9.00 – 14.00
Wtorek 10.00 – 12.30 12.30 – 14.00
Środa 11.30 – 14:00   9.00 – 11.30
Czwartek          –   9.15 – 12.15
Piątek          –   9.00 – 12.00

W podanych godzinach pracy udzielane są  porady i konsultacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli i wychowawców klas.

Poniżej zamieszczone są adresy stron, dzięki którym każdy, kogo dotknął kryzys związany z epidemią, może zasięgnąć darmowej porady psychologa lub psychoterapeuty:

www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

www.liniawsparcia.pl

Ochrona zdrowia psychicznego

Kampania Forum Przeciw Depresji  LINK

Z uwagi na przedłużający się czas zdalnej nauki zachęcam wszystkich zainteresowanych do indywidualnych kontaktów i rozmów w sytuacjach trudnych
i wymagających pomocy, zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

pedagog szkolny Katarzyna Kulig