Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą, który zajmuje się organizowaniem pracy na terminalach przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych oraz drogowych. Zadania zawodowe technika eksploatacji portów i terminali obejmują: obsługę podróżnych w portach i terminalach, organizację i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków oraz organizowanie obsługi środków transportu bliskiego. W pracy wykorzystuje umiejętności z zakresu spedycji, transportu, logistyki. Ważnym elementem wykształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest zdobycie umiejętności związanych z odprawą osób niepełnosprawnych, chorych, wymagających szczególnej opieki – także w sytuacjach kryzysowych.
Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników w dobie rozwijających się usług transportowych w Unii Europejskiej. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie znacznie przyczyni się do podniesienia jakości usług w terminalach i portach.

Informacje dodatkowe

Transport ma w dzisiejszym świecie ogromne znaczenie. Rozwijają się porty wodne, lotniska cywilne i wojskowe, powstają wciąż nowe bazy transportu drogowego i kolejowego, a we wszystkich tych miejscach poszukiwani są specjaliści eksploatacji portów i terminali.
To technikum, to świetny wstęp do podjęcia studiów na kierunkach m.in.: Zarządzanie w transporcie lotniczym, Logistyka i Spedycja, Teleinformatyka czy „kierunki mundurowe”.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1: SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
b) Kwalifikacja 2: SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach,
 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali,
 • organizowanie prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych.

Technik eksploatacji portów i terminali znajdzie zatrudnienie w:

 • terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych, logistycznych i transportowych,
 • transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada klasopracownie wyposażone w stanowiska komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem, z projektorem multimedialnym i tablicą interaktywną, pakiet programów biurowych, pomoce dydaktyczne (plansze, makiety).

Przedmioty rozszerzone:

 • Język angielski
 • Geografia/ Matematyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • Język polskI
 • Matematyk
 • Język angielski
 • Geografia