Szkolne Koło Caritas działa w Zespole Szkół w Kańczudze od  listopada 1998 roku.
13 maja 1999 r. zostało prawnie zatwierdzone jako legalnie działająca organizacja i włączone do Caritas Polska.
Obecnie zrzesza 20 członków i wielu sympatyków, zarówno wśród uczniów jak również pracowników szkoły.
Głównym celem naszego koła jest duchowe wsparcie i pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Organizujemy własne, wewnątrzszkolne akcje charytatywne typu:

  • pomoc w zakupie pomocy szkolnych, leków, sprzętu medycznego,
  • dofinansowanie wycieczek i innych imprez szkolnych,
  • przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących,
  • organizacja sprzedaży ozdób świątecznych,
  • pomoc materialna polskiej misji w Kamerunie.

Włączamy się również w akcje ogólnopolskie takie jak na przykład:

  • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,
  • Góra Grosza,
  • Pomóż i Ty,
  • Zdążyć z Pomocą.

W każdym roku szkolnym członkowie naszego koła we współpracy z kołem, działającym przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Kańczudze organizuje Mikołajki, chcąc sprawić radość najbiedniejszym dzieciom ze Szkoły Podstawowej.
Ponadto co roku Kwestujemy przy Cmentarzu Parafialnym w Kańczudze i przekazujemy zebrane pieniądze m.in. na rzecz podopiecznych Fundacji „Wzrastanie” w Łopuszce Małej.

Nasz Patron to Święty JAN BOSKO, którego słowa „Daj mi dusze, reszte zabierz” stanowią motto naszej działalności.

Zarząd Koła Caritas w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Izabela Zieleń – Klasa III TL

Z- ca przewodniczącego: Natalia Skalska – Klasa II TL

Sekretarz: Patrycja Chmielecka – Klasa IV TL

Kronikarz: Martyna Kiebała – Klasa III TŻ

 

Opiekunowie: Danuta Płoskoń, Katarzyna Kulig

Opiekun ze strony Kościoła: ks. Łukasz Wilk