W ZWIĄZKU Z POWROTEM UCZNIÓW DO NAUKI STACJONARNEJ PODCZAS STOSOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA, UWZGLĘDNIA SIĘ WARUNKI I EWENTUALNE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NAUKI ZDALNEJ UCZNIÓW

Do pobrania