Kucharz to kierunek szkoły branżowej przygotowujący do zawodu kucharza. W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiadomości i umiejętności związane z techniką i technologią przygotowywania potraw i napojów, sposobem przechowywania oraz ekspediowania potraw. Przydatne są uzdolnienia manualne i plastyczne, które wykorzysta przy aranżowaniu i projektowaniu dekoracji deserów, zakąsek czy dań głównych.

Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

  1. Kwalifikacja 1: : HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie wiadomości oraz umiejętności w zakresie:
– sporządzania potraw i napojów zgodnie z zasadami prawidłowego odżywiania,
– wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów,
– przechowywania żywności,
– będzie przygotowany do podjęcia pracy w różnorodnych zakładach zbiorowego żywienia (restauracje, bary, stołówki pracownicze i inne),
– może kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Perspektywy zawodowe

Uzyskanie kwalifikacji zawodowej umożliwia podjęcie pracy w restauracjach, pubach, barach, gospodarstwach agroturystycznych, stołówkach pracowniczych itp. Absolwent może również założyć własną firmę gastronomiczną.

Kontynuacja nauki

Po uzyskaniu dyplomu w zawodzie kucharz absolwent może kontynuować naukę na poziomie szkoły średniej, a po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji z zakresu organizacja żywienia i usług gastronomicznych otrzymać dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Biologia
  • Język angielski

Cukiernik to kierunek szkoły branżowej przygotowujący do zawodu cukiernika. Podczas nauki uczeń zdobędzie wiadomości i umiejętności związane z wytwarzaniem różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów oraz z wykonywaniem dekoracji wyrobów gotowych, dostarczających konsumentowi bogatych wrażeń smakowych i wizualnych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych, a także umiejętności pracy z różnymi tworzywami dekoracyjnymi.

Informacje dodatkowe

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

  • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

 Sylwetka absolwenta

Absolwent zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

– stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,

– magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,

– sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,

– wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

Perspektywy zawodowe

 Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie, u prywatnych właścicieli cukierni, kawiarni oraz pokrewnych zakładów gastronomicznych. Może tez podjąć pracę w restauracjach, hotelach, lub otworzyć własną działalność gospodarczą w branży cukierniczej.

Kontynuacja nauki

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Biologia
  • Język angielski