Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia, skierowana do osób dorosłych, zainteresowanych przekwalifikowaniem się bądź zdobyciem nowych kwalifikacji (zawodów).

Zespół Szkół w Kańczudze zaprasza do podjęcia nauki na następujących kursach kwalifikacyjnych.

Kwalifikacja TG.6 – „Sporządzanie potraw i napojów” –  3 semestry (przy posiadanym wykształceniu zawodowym pozwala na uzyskanie nowego zawodu: kucharz).

Kwalifikacja AU.22 – „Obsługa magazynów” –  3 semestry (przy posiadanym wykształceniu zawodowym pozwala na uzyskanie nowego zawodu: magazynier).

Zapisy w sekretariacie szkoły.