Kwalifikacja HGT.02.

„Przygotowywanie i wydawanie dań” –  3 semestry (przy posiadanym wykształceniu zawodowym pozwala na uzyskanie nowego zawodu: kucharz)

Kształcenie jest zorganizowane w formie zaocznej – tzw. weekendowej, co umożliwia słuchaczom połączenie nauki z pracą zawodową.

Słuchacze, uczestnicząc w zajęciach, otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach; nie stosuję się ocen, tak jak w przypadku uczniów.

   Warunki uczestnictwa:

 • Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kucharza;
 • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Strój roboczy i obuwie ochronne.

   Cele kursu:

 • Przekwalifikowanie się i zdobycie nowego zawodu;
 • Doskonalenie zawodowe i dostosowanie do rynku pracy;
 • Umożliwienie osobom dorosłym dalszego kształcenia.

 Dlaczego warto?

 • Bezpłatna forma kształcenia;
 • Możliwość spotkania z innymi pasjonatami kuchni i dzielenia się doświadczeniem;
 • Zjazdy: piątek po godz. 15.00 oraz sobota od 8.00 (możliwość dostosowania godziny zajęć do potrzeb słuchaczy);
 • Możliwość skrócenia liczby godzin poprzez przepisanie oceny z przedmiotów realizowanych w poprzednim kształceniu, np. z przedsiębiorczości, ekonomiki, technologii gastronomicznej, bhp czy zajęć praktycznych;
 • 60% godzin to zajęcia w formie ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w pracowniach symulacyjnych i kuchniach renomowanych restauracji;
 • Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także wyższym.