Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek adresowany do osób dbających o zdrowy tryb życia oraz lubiących kontakt z ludźmi i przygody ze sztuką kulinarną.  Kierunek kształci specjalistów w zakresie organizacji żywienia w zakładach gastronomicznych takich jak np. restauracje, stołówki, internaty, hotele. Są to osoby  przygotowane do kierowania pracą podległego personelu w zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz organizacji i technologii produkcji.

Informacje dodatkowe

W cyklu kształcenia ujęte są zajęcia praktyczne, warsztaty z dietetykiem, spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych m. in. z Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, a także wycieczki przedmiotowe i dydaktyczne. Podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie certyfikatów z zakresu organizowanych dodatkowych kursów: kelner, barman, sommelier. Ponadto podczas nauki uczniowie odbywają 4 – tygodniowe programowe praktyki zawodowe w wybranych przez siebie, lub wskazanych przez szkołę zakładach pracy. Uczestnicząc w praktykach zawodowych uczniowie poszerzają swoje umiejętności zdobyte w szkole a także przygotowują się jako fachowcy dysponujący nowoczesną wiedzą umożliwiającą pewne poruszanie się na rynku pracy.

 

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

      a) Kwalifikacja 1: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

      b) Kwalifikacja 2: HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Sylwetka absolwenta

Technik żywienia i usług gastronomicznych pracuje jako:

 • kierownik działu gastronomii, szef kuchni, kelner,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • mistrz sztuki kulinarnej,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych.

Technik żywienia znajdzie zatrudnienie w:

– zakładach żywienia zbiorowego sieci otwartej i zamkniętej (restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki),
– instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
– służbie zdrowia (sanatoria, szpitale),
– organizacjach ochrony konsumenta,
– instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu.

Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą:

– w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych,
– organizować przyjęcia okolicznościowe, biznesowe, plenerowe i  eventowe,

W trakcie edukacji rozwijane są takie umiejętności jak: kreatywność, samodzielność, poczucie estetyki, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz pracy w zespole. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację wynikającą zarówno z osobistych zainteresowań uczniów jak  i konieczności dostosowania się do potrzeb regionalnego rynku pracy. Uzyskanie tytułu technika w tym zawodzie ułatwia profesjonalne prowadzenie własnej działalności branży gastronomicznej, hotelarskiej lub handlowej.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  przygotowuje do wykonywania atrakcyjnego zawodu  a jednocześnie stwarza solidne podstawy do dalszego kształcenia.

Przedmioty rozszerzone:

 • Biologia
 • Język angielski

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia