Technik hotelarstwa

W Technikum Hotelarstwa zdobędziesz doświadczenie i umiejętności potrzebnych do pracy w branży hotelarsko – turystycznej. Nauczymy Cię jak planować, organizować, koordynować    i wykonywać usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim oraz jak w ich trakcie spełniać oczekiwania klienta. Dowiesz się jak przyjąć gości w obiekcie, kompleksowo ich obsłużyć w trakcie pobytu, wykwaterować z obiektu oraz rozliczyć koszty pobytu gości i przyjąć należność. Przygotujemy Cię do obsługi gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP czy gości niepełnosprawnych. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz wiedział jak fachowo organizować usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno – sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie oraz prowadzić korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich i obsługiwać sprzęt biurowy, korzystać z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żaden hotelowy i turystyczny problem nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania.

Informacje dodatkowe

Uczniowie Technikum Hotelarstwa mogą dodatkowo ukończyć:

 • kurs kelnerski
 • kurs baristyczny
 • kurs barmański

Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym przedmioty: geografia, j. angielski,

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:  Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Rzeszowski, Turystyka i rekreacja – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Turystyka, Organizacja i Zarządzanie w Politechnice Rzeszowskiej, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

Kwalifikacja 1: HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Kwalifikacja 2: HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Sylwetka absolwenta

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • promocji oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • obsługi gości w recepcji hotelu
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • udzielania informacji turystycznej
 • rozliczania kosztów pobytu w hotelu
 • przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczejUczeń odbywa również 4 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach.Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w hotelach, motelach, pensjonatach, restauracjach, biurach podróży jako:
 • recepcjonista
 • kelner
 • barman
 • pracownik służby pięter
 • pracownik służby parterowej
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej
 • pracownik stowarzyszeń i organizacji hotelarskich i turystycznych

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie hotelarskie,
 • nowocześnie wyposażone pracownie obsługi konsumenta,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych hotelach i zakładach gastronomicznych.

Przedmioty rozszerzone:

 • Geografia
 • Język angielski

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski
 • Geografia