MECHANIK POJAZDÓWSAMOCHODOWYCH

Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój rynku motoryzacyjnego. Pojawiły się ogromne ilości wysokiej klasy samochodów, których eksploatacja i naprawa wymaga nowych umiejętności i fachowej wiedzy. Dlatego też zawód mechanika pojazdów samochodowych stał się atrakcyjnym i ciekawych zajęciem na rynku pracy. Zawód trendy dla ludzi przedsiębiorczych i ze zmysłem technicznym dający szanse na dobre zarobki i karierę.

INFORMACJE DODATKOWE

Mechanik pojazdów samochodowych to specjalista zajmujący się naprawą aut. Ponadto może on dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny jak również stopień zużycia podzespołów i układów. Oprócz samochodów osobowych mechanicy mogą również naprawiać autobusy, jednoślady, ciągniki, maszyny rolnicze i inne pojazdy.

Uczniowie kształcący się w tym kierunku staną się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Aktualnie zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań związanych z zawodem:

 • użytkowania pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • naprawiania pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

 

KWALIFIKACJE

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa  pojazdów samochodowych

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kwalifikacje osiągnięte przez uczniów w procesie kształcenia umożliwią absolwentom prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów oraz instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Absolwenci szkoły po zdaniu kwalifikacji uzyskują zawód mechanika pojazdów samochodowych.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Technika