Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi tematyką społeczną, pracą z innymi ludźmi, literaturą proponujemy naukę w klasie psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia nauk społecznych takich jak psychologia, pedagogika i socjologia. Ponadto będą mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę m.in. w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Informacje dodatkowe

Uczniowie tego profilu będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową uczelni wyższych, specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz brać udział w wykładach prowadzonych przez pracowników szkół wyższych (m.in. PWST-E w Jarosławiu). Będą też odwiedzać różnorodne ośrodki edukacyjne, domy dziecka, przedszkola, szkoły podstawowe oraz uczestniczyć w rozprawach sądowych.

Ponadto zapewniamy uczniom:

  • Trening umiejętności społecznych/ Trening wystąpień publicznych (do wyboru) -prowadzony przez specjalistów.
  • W ramach pedagogiki wczesnoszkolnej w praktyce- obserwacje oraz zajęcia w przedszkolu przygotowywane i prowadzone przez uczniów.

Sylwetka absolwenta

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych w przyszłości takimi zawodami jak: psycholog, pedagog, wychowawca domu dziecka, ośrodka pomocy społecznej, czy zakładu poprawczego, doradca zawodowy,  terapeuta, historyk, filolog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, dziennikarz, politolog itp.

Przedmioty rozszerzone:

  • Język polski
  • Biologia
  • Wiedza o społeczeństwie/ język angielski

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Biologia
  • Język angielski