Profil umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej i skierowany jest  do uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiadomości z zakresu przedmiotów ścisłych. Dla każdego, kto ceni logikę i przedmioty ścisłe – jest to wymarzona klasa. Będziesz dobrze przygotowany do egzaminu maturalnego oraz studiów inżynierskich i ekonomicznych.

 W tym profilu nauczane będą dwa języki obce: język angielski oraz język niemiecki – język wiodący w wymiarze 3 godz., a drugi język w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

INFORMACJE DODATKOWE

Prowadzimy bezpłatny cykl zajęć wspierających rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, w tym na poziomie rozszerzonym z  przedmiotów: matematyka, fizyka i informatyka.  Przygotowujemy uczniów do olimpiad, konkursów np. Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej „Sapere aude”, konkurs matematyczny Oxford Plus, Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko”.  Uczniowie tej klasy będą współredagować szkolną stronę internetową, uczestniczyć w zajęciach (pokazy, doświadczenia fizyczne) na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Politechnice Rzeszowskiej i w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Dla pasjonatów informatyki organizujemy kursy kończące się egzaminami na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w szkolnym certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL.

Do dyspozycji uczniów oddajemy nowocześnie wyposażone pracownie: informatyczną, matematyczną, fizyczną i chemiczną. Naszym uczniom proponujemy bezpłatne korzystanie
z Internetu, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Profil inżynierski jest przeznaczony dla młodzieży, która swoją przyszłość zawodową pragnie oprzeć na fundamentach związanych z matematyką, fizyką lub informatyką. Absolwenci klas inżynierskich posiadają umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy problemów, dokładności, konsekwencji w działaniu. Młodzi, których fascynuje świat nowoczesnych technologii, mają otwarty, ścisły umysł i chcą jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące naszym światem a w przyszłości móc świadomie projektować jego zmiany, mogą przygotować się do tego wybierając profil inżynierski. Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach inżynierskich, politechnicznych, ekonomicznych i uniwersyteckich. Kształcenie w zakresie nauk ścisłych daje w przyszłości możliwość pewnego i dobrze płatnego zatrudnienia.

Przedmioty rozszerzone:

  • Matematyka
  • Fizyka
  • Informatyka / Język angielski

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Fizyka