Klasa mundurowa wychodzi naprzeciw naturalnym predyspozycjom młodego człowieka, wykorzystując jego energię, zapał oraz ciekawość. Uczniowie tego kierunku poznają zagadnienia związane ze służbami mundurowymi oraz ratownictwem medycznym.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, biologia

Informacje dodatkowe

Uczniowie tego profilu będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracowników Pogotowia Ratunkowego. Poznają specyfikę pracy w służbach mundurowych oraz w ratownictwie medycznym. Uzyskają dodatkowe umiejętności praktyczne            z zakresu musztry, strzelectwa, samoobrony czy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto proponujemy uczniom:

– obozy sprawnościowe,

– kurs samoobrony,

– udział w Podkarpackiej Akademii Bezpieczeństwa (WSPiA w Rzeszowie),

– mundur

Sylwetka absolwenta

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych w przyszłości zawodami takimi jak: żołnierz, funkcjonariusz straży granicznej, ratownik medyczny, strażak, bądź dalszą nauka na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne czy ratownictwo medyczne.