W dniu 3.03 br. po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „EUREKA”.  Testy konkursowe zawierały 30 pytań testowych i część  opisową, a na wykonanie zadania uczniowie mieli  45 minut.

Udział w konkursie dostarczył uczniom nie tylko rozrywki umysłowej,  był sprawdzianem ich umiejętności, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy
z zakresu fizyki.

                Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.

GALERIA