Klasa menadżerska skierowana jest do osób kreatywnych i przedsiębiorczych, zainteresowanych poznaniem funkcjonowania gospodarki rynkowej i działalnością gospodarczą. Uczniowie wybierając ten profil uzyskają wiedzę z ekonomii, rachunkowości i zarządzania firmą. Ponadto zdobędą kluczowe umiejętności dotyczące komunikacji i współpracy w grupie oraz wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii.

Informacje dodatkowe

Uczniowie tego profilu będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową uczelni wyższych oraz w spotkaniach z udziałem menadżerów, ekonomistów, psychologów, doradców zawodowych, maklerów.

Ponadto zapewniamy uczniom:

  • Trening umiejętności społecznych/ Trening wystąpień publicznych (do wyboru) -prowadzony przez specjalistów.
  • W ramach zajęć  planowanie i zarządzanie wirtualną firmą z wykorzystaniem innowacyjnego programu Branżowe Symulacje Biznesowe.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na wielu kierunkach ekonomicznych, takich jak: zarządzanie i marketing, administracja, rachunkowość i finanse, turystyka i rekreacja oraz na kierunkach politechnicznych a także humanistycznych takich, jak: filologii obcej, prawie, dziennikarstwie, pedagogice, politologii, psychologii, stosunkach międzynarodowych, europeistyce, resocjalizacji.

Przedmioty rozszerzone:

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język angielski/ matematyka

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Fizyka