IGNORANTIA IURIS NOCET – takie hasło patronowało spotkaniu, które odbyło się 4 listopada w naszej szkole. W tym dniu Zespół Szkół odwiedziła sędzia Anna Maria Wesołowska, znana nie tylko z programów telewizyjnych, ale przede wszystkim jako osoba propagująca edukację prawną młodzieży i dorosłych. To ciekawe wydarzenie było możliwe dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na spotkanie zaproszono całą społeczność szkolną – uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców, a wśród gości znaleźli się: pan Andrzej Żygadło – Burmistrz Miasta i Gminy, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga – pani Anna Wójcik i pani Teresa Argasińska, a także pan Łukasz Skóra – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kańczudze. Na spotkaniu sędzia Wesołowska omawiała zagrożenia i bezpieczeństwo młodzieży w szkole oraz szeroko rozumiane zagadnienia prawne, co szczególnie okazało się bliskie uczniom klas Liceum Ogólnokształcącego o profilu psychologiczno – pedagogicznym. Natomiast wszyscy uczniowie mieli okazję przekonać się, że Internet nie jest jedynym źródłem wiedzy o świecie, że słowo mówione i żywy kontakt z autorytetem w danej dziedzinie mogą być inspirujące. Pani sędzia chętnie dzieliła się wiedzą i swoimi zawodowymi doświadczeniami nie tylko w trakcie wykładu, ale także przy okazji odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące funkcjonującego prawa.

 Wykład i rozmowy z gościem wzbogaciły wiedzę nt. podstaw prawa i uświadomiły uczniom zagrożenia płynące z lekceważenia obowiązujących zasad i norm.

Sędzia Anna Maria Wesołowska spotkała się nie tylko z młodzieżą, ale także z rodzicami. Oba spotkania przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze, tym bardziej, że klasy Technikum Gastronomicznego zaprezentowały swoje umiejętności i przygotowały skromny, ale smaczny poczęstunek.

Na zakończenie wykładu były pamiątkowe zdjęcia i autografy, a Julia i Michał w imieniu całej społeczności szkolnej wręczyli gościowi kwiaty i album wydany z okazji 75 – lecia szkoły.

GALERIA