W dniach 11-12.01.2021 r. uczniowie czwartej klasy Technikum w zawodzie Technik logistyk, przystąpili do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z kwalifikacji AU.32 Organizacja transportu. W związku z epidemią egzamin był przeprowadzany w reżimie sanitarnym.

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdających wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.