W dniu 13 października 2021 roku w Zespole Szkół w Kańczudze obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.  Utrzymujący się stan epidemii po raz kolejny uniemożliwił świętowanie w tradycyjnej formie. Uroczystość szkolna rozpoczęła się od wystąpienia Pani Dyrektor, która za pośrednictwem radiowęzła złożyła wszystkich nauczycielom życzenia: zdrowia, zadowolenia, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzenia dla wszystkich pracowników szkoły przesłał również Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Pan Andrzej Żygadło.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali program artystyczny w formie filmu, który był wyświetlany w salach lekcyjnych. Prowadzący akademię Julia i Przemek w imieniu całej społeczności uczniowskiej złożyli wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia i podziękowania za ich trud i wysiłek włożony w edukację i wychowanie młodzieży. Po obejrzeniu programu artystycznego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli wszystkim nauczycielom kwiaty.

Święto Edukacji Narodowej to również moment, by docenić i nagrodzić pracowników oświaty. W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Pani Bernadeta Bar, Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga otrzymała Pani Dorota Konieczna, natomiast Nagrodę Dyrektora szkoły otrzymały Panie: Grażyna Dzierga, Monika Nawojska, Marzena Szlachta, Magdalena Urban, Izabela Hanus oraz Panowie: Grzegorz Chrapek i Stanisław Rączka.