Sejm ustanowił rok 2020 – rokiem św. Jana Pawła II. Uhonorowanie Ojca Świętego uzasadniono w uchwale tym, że zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski a jego życiową misją „była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach.

W swoich homiliach otwarcie krytykował kapitalistyczny wyzysk człowieka przez człowieka, apelował o pokój i braterstwo”.

18 maja 2020 r. przypada stulecie urodzin Karola Wojtyły, naszego wielkiego rodaka.

Jan Paweł II