W dniu 11 marca 2020 r.  jedenastu uczniów z naszej szkoły  wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „EUREKA”.  Testy konkursowe zawierały 30 pytań testowych  i część  opisową. Uczestnicy mieli 45 minut na wykonanie zadania.

Udział w konkursie dostarczył uczniom nie tylko rozrywki umysłowej,  był sprawdzianem ich umiejętności, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębienia wiedzy  z zakresu fizyki.

                Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.