W tym roku obchodzimy 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Wiosną 1940 roku decyzją najwyższych władz ZSRR rozstrzelano ponad 20 tysięcy Polaków.
W większości byli to rezerwiści (m.in. lekarze, prawnicy, dziennikarze, nauczyciele, duchowni), którzy stanowili prawdziwą elitę II Rzeczpospolitej. Zostali oni uznani przez Stalina za nieprzejednanych wrogów ZSRR i zamordowani. Egzekucji dokonały specjalne oddziały NKWD: jeńców z Kozielska rozstrzelano  w Katyniu koło Smoleńska, jeńców z Ostaszkowa w Kalininie, a oficerów ze Starobielska zgładzono w Charkowie. Wszyscy polscy oficerowie zostali zabici strzałem w tył głowy i pogrzebani wspólnie w „dołach śmierci” Mord dokonany na Polakach był przez lata ukrywany przez władze radzieckie. Dopiero w 1990 roku Związek Radziecki oficjalnie potwierdził prawdziwość oskarżeń o popełnieniu zbrodni.

Tę ważną rocznicę obchodzili także uczniowie Zespołu Szkół, którzy mieli możliwość zapoznania się z tymi faktami podczas lekcji historii.