W tym roku przypada 77. rocznica powstania w getcie warszawskim. Powstanie zostało przygotowane przez Żydowski Związek Wojskowy oraz Żydowską Organizację Bojową przy współpracy z AK. 19 kwietnia 1943 roku, gdy Niemcy przystąpili do ostatecznej likwidacji getta, bojownicy żydowscy stawili zbrojny opór wkraczającym oddziałom SS. Był to pierwszy tego typu zryw powstańczy w Europie, tym tragiczniejszy, że walczącym Żydom nie chodziło o zwycięstwo, ale o honorową śmierć z bronią w ręku i o odwet  za dotychczasowe zbrodnie okupanta. Najpełniej ten zryw przeciwko Niemcom oddają słowa Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie „są takie piękne słowa : godność człowieczeństwo. Tego broniliśmy”. Powstanie trwało do 8 maja. Większa część powstańców zginęła z bronią w ręku, a całą dzielnicę Niemcy zrównali z ziemią.
Uczcijmy pamięć powstańców i oddajmy im hołd.