W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 9.09.2019 r. do 20.09.2019 r. odbył się kurs „Barman”. Uczestniczyło w nim osiem uczennic oraz dwóch uczniów z klasy trzeciej Technikum Żywienia. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej do wykonywania zawodu na stanowisku barman.

Poprzez udział w kursie uczestniczki/uczestnicy poszerzyły/li swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę w zawodzie barman. Każda/y
z beneficjentek/tów nabył/ła wiedzę na temat pracy za barem. Będzie więc potrafił/ła planować i  organizować pracę na barze. Podczas zajęć uczestnicy/uczestniczki poznali/ły metody i techniki przygotowania drinków oraz posiedli wiedzę z zakresu miksologii.  Absolwenci/tki szkolenia będą potrafili/ły przygotowywać drinki i napoje mieszane zgodnie ze standardami indywidualnymi oczekiwaniami gościa. Będą także potrafili profesjonalnie obsługiwać sprzęt barmański. Wszystkie/cy uczennice/uczniowie otrzymały/li zaświadczenia potwierdzające nowo nabyte umiejętności.