W dniu 4 listopada 2019 roku zakończyła się zbiórka zniczy w ramach III edycji akcji „Światełko pamięci”, które zostaną zapalone w Dniu Wszystkich Świętych na opuszczonych grobach naszych rodaków pochowanych na kresach wschodnich. W naszej szkole zebrano 150 zniczy. Wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki serdecznie dziękujemy.