75-lecie Zespołu Szkół w Kańczudze – relacja

5 października 2019 roku to kolejna niecodzienna data, która zapisała się wielkimi literami w historii naszej szkoły. Pomimo, że pragniemy oszukać pędzący czas , to już 75 lat od momentu kiedy w murach Zespołu Szkół w Kańczudze zabrzmiał pierwszy dzwonek. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się mszą święta, koncelebrowaną przez Księży Absolwentów, która odbyła się w Kościele Parafialnym w Kańczudze oraz  złożeniem przez delegacje kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie w uroczystym przemarszu wszyscy udali się do hali sportowej, aby wziąć udział w oficjalnych uroczystościach. Pochód prowadziła Orkiestra OSP w  Kańczudze, która również uświetniła swą obecnością mszę świętą. Uczestnikami Jubileuszu  byli obecni i emerytowani nauczyciele, absolwenci, obecni uczniowie oraz licznie zaproszeni goście. Część oficjalną jubileuszowych uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego i powitaniem przez Panią Dyrektor Dorotę Konieczną wszystkich zebranych. Następnie głos zabrali Pani Alina Mazur – Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Maria Fudali – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Obchodów 75-lecia Zespołu Szkół w Kańczudze, Pan Bogusław Urban – Starosta Przeworski, Pan Andrzej Żygadło – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, Pani Dorota Kaleta – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ks. Wojciech Pac – proboszcz parafii Kańczuga i dziekan dekanatu kańczuckiego, Pani Anna Bachnacka – dyrektor Biblioteki Publicznej w Kańczudze oraz Pan Jan Krupiński – dyrektor Ośrodka Miasta i Gminy Kańczuga. Kolejnym punktem była część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Program słowno-muzyczny połączony z prezentacją zdjęć zaczerpniętych ze szkolnych kronik wzbudził u Absolwentów wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. Kulminacyjnym punktem występu był perfekcyjnie zatańczony przez uczniów polonez. Następnie uczestnicy zjazdu przeszli do budynku szkoły, gdzie nadszedł czas na spotkania po latach, te koleżeńskie, klasowe, towarzyskie, bo po to, tak naprawdę organizuje się zjazd absolwentów w miejscu wyjątkowym, sentymentalnym – w murach opuszczonej przed laty szkoły. Opowieściom i anegdotom nie było końca! Ożyły wspomnienia wspaniałych szkolnych lat. Niesamowita atmosfera, łzy wzruszenia i uśmiech na twarzach towarzyszyły absolwentom i wszystkim uczestnikom również podczas balu Absolwenta w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, który trwał aż do świtu.

75-lecie Zespołu Szkół w Kańczudze – lata 1944-1987

75-lecie Zespołu Szkół w Kańczudze – lata 1988-2008