Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi suwnic dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – ogłoszenie znajduje się na Bazie Konkurencyjności

Wyłoniono Wykonawcę- Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach, , 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 4, Przedstawicielstwo w Jaśle, ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło