Organizacja i przeprowadzenie kursu: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, wózków widłowych napędzanych, obsługi suwnic dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE – znajduje się w  Bazie Konkurencyjności

 

Zamawiający wyłonił Wykonawców:
CZĘŚĆ II– Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Przedstawicielstwo w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Wyspiańskiego 8
CZĘŚĆ III- Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Przedstawicielstwo w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Wyspiańskiego 8
CZĘŚĆ IV- nikt nie złożył oferty.