Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE – ogłoszenie znajduje się na Bazie Konkurencyjności

Do pobrania

  • doc zap4
    Wielkość pliku: 566 KB Pobrania: 189