W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 18.06.- 29.06.2018 r. odbył się kurs „Obsługi suwnic”. Uczestniczyło w nim
12 uczennic z klasy czwartej Technikum Logistycznego i trzeciej Technikum Mechanicznego. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu obsługi suwnic.

Poprzez udział w kursie uczestnicy/uczestniczki poszerzyły swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku operatora suwnic.

Wszyscy uczniowie/uczennice otrzymali/ły zaświadczenie potwierdzające nowo nabyte umiejętności.