W ramach realizacji projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” w naszej szkole w dniach od 19.05.-10.06.2018 r. odbył się kurs „Event Manager”. Uczestniczyło w nim 12 uczennic z klasy drugiej i czwartej Technikum Żywienia. Celem kursu było zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej niezbędnej do prowadzenia działalności usługowej w zakresie organizacji wydarzeń, przyjęć i konferencji.

Poprzez udział w kursie uczestniczki poszerzyły swoje kwalifikacje zawodowe, co pozwoli im w przyszłości ubiegać się o pracę na stanowisku organizatora imprez. Każda z beneficjentek nabyła wiedzę z zakresu najnowszych trendów organizacji imprez oraz umiejętność planowania i realizacji eventu, a także poznała tajniki sztuki negocjowania warunków z podwykonawcami.

Wszystkie uczennice otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu.