Dnia 10 kwietnia 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą pisankę. Do konkursu przystąpiło 7 uczestników. Pisanki wykonano różnymi technikami, m.in. decoupage, karczoch, quilling.

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsceWeronika Chmura – ucz. kl. I TŻ

II miejsceMaria Dryniak – ucz. kl. I TŻ

III miejsceKamila Klepacz – ucz. kl. III TŻ

Wyróżnienia:

Justyna Chmiel – ucz. kl. II TM

Patrycja Chmielecka – ucz. kl. II TM

Katarzyna Wrotny – ucz. kl. I TŻ

Patryk Hanus – ucz. kl. I TM

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Pani Dyrektor – Dorota Konieczna, wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody, które ufundowane zostały przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze i szkolny Sklepik.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja zachęci innych uczniów, aby podtrzymywać tradycję wykonywania pisanek a jednocześnie chcących wspomóc szczytny cel – dochód ze sprzedaży pisanek zostanie przekazany zgodnie z założeniami regulaminu opiekunom Szkolnego Koła Caritas.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

GRATULUJEMYJ 

Organizatorzy: Marta Pleśniak i Ewa Jodłowska – Zając