Za nami dopiero jeden miesiąc nauki a już pojawiają się pierwsze pozaszkolne sukcesy uczniów Zespołu Szkół. Jeden z nich ma na swym koncie uczennica III klasy Technikum Mechanicznego – Patrycja Chmielecka.

Patrycja zdecydowała się na udział w konkursie plastycznym na plakat pod hasłem ,,Magiczne miasto Rzeszów’’ i zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Warto dodać, że wg informacji organizatorów, konkurs cieszył się dużym powodzeniem i zgłoszono prace z różnych szkół średnich Podkarpacia, Wysoki był też poziom artystyczny prac, o czym świadczy różnorodność zastosowanych technik. Tym bardziej cieszy fakt, że praca Patrycji zyskała tak duże uznanie i zgodnie z regulaminem może uczestniczyć w promocyjnych działaniach miasta Rzeszowa.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce w przytulnej siedzibie Schroniska Młodzieżowego PTSM ALKO w Rzeszowie w dn. 30.09.2017r. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Rzeszowa, a jego organizatorzy to Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku oraz PTSM ALKO w Rzeszowie. Wyróżnione plakaty można było obejrzeć na wystawie przygotowanej przez organizatorów.

Gratulujemy Patrycji i czekamy na kolejne podobne wiadomości!