Tuż przed zakończeniem roku szkolnego rozstrzygnięty został konkurs grantowy w ramach X edycji programu „Działaj lokalnie”, który jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nasza szkoła otrzymała dotację na projekt Skarby kultury odkrywane na nowo, który będzie realizowany od 1 września do 31 grudnia 2017r. Kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł.

Głównym celem projektu jest zintegrowanie mieszkańców Kańczugi i okolicy w ramach promowania wspólnego dobra jakim jest dorobek kulturowy miasta i gminy.

Zostaną zrealizowane następujące działania :

  • -zorganizowanie warsztatów fotograficznych dla młodzieży ZS i okolicznych szkół we współpracy z PWST-E w Jarosławiu,
  • -zgromadzenie materiałów archiwalnych poświęconych wizerunkowi dawnej Kańczugi i okolic,
  • -zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu pod hasłem „Kańczuga – w starym i nowym obiektywie”, który dotyczy utrwalenia na fotografii miejsc przedstawionych na archiwalnych fotografiach. Konkurs adresowany będzie do uczestników warsztatów fotograficznych i przeprowadzony zostanie w kategoriach: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna (ZS w Kańczudze),
  • -opracowanie i wydanie albumu ze zdjęciami wykonanymi na potrzeby konkursu oraz fotografiami archiwalnymi,
  • -zorganizowanie wystawy pokonkursowej w naszej szkole z udziałem lokalnej społeczności,
  • -eksponowanie wystawy w lokalnych instytucjach.

Przedstawiciele grupy, która opracowała projekt wraz z Panią Dyrektor Dorotą Konieczną uczestniczyli uroczystym podpisaniu umowy dotacyjnej w dniu 18 lipca 2017 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej.