W dniu 20 kwietnia 2016 roku młodzież klas czwartych Technikum Żywienia, Hotelarstwa i Mechanicznego, klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego i trzeciej Technikum Żywienia i Hotelarstwa w Zespole Szkół w Kańczudze uczestniczyła w wykładach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Zajęcia prowadzone były przez panią Monikę Lewicką z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – pracownika RODM w Rzeszowie. Prowadząca poruszyła tematy z zakresu Eurowolontariatu, Europracy i Eurostudiów. Przedstawiła zasady funkcjonowania organizacji Eurodesk, której działania skierowane są do młodzieży i osób pracujących. Organizacja oferuje młodzieży i osobom pracującym z młodzieżą informacje i pomoc w zakresie edukacji, studiów w Europie, praktyk, staży, wolontariatu i pracy za granicą. Młodzież mogła poznać rozmaite formy poszukiwania pracy za granicą jak również zasady tworzenia CV. Prowadząca przedstawiła także strony internetowe i linki, z których należy korzystać wybierając karierę poza granicami naszego kraju.

 

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne oraz materiały zawierające praktyczne wskazówki poszukiwania pracy czy tez studiowania za granicą.

Poniżej dołączamy kilka fotek ze spotkania.