W dniu 14.04.2016 roku 18 uczniów klasy III i I Liceum Ogólnokształcącego, klasy II Technikum Żywienia, I Technikum Mechanicznego i IV Technikum Hotelarstwa w Zespole Szkół w Kańczudze uczestniczyło w wykładzie poświęconym tematyce „Outdoors activities in United States”.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Wyklad odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, w godzinach od 9:40 – 11:00, a prowadzony był przez pana Kevina Karecassa stypendystę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Opiekę nad uczniami sprawowały nauczycielki języka angielskiego – pani Anna Słysz oraz pani Bernadeta Botwina. Uczelnia pokryła większą część kosztów przejazdu naszych uczniów.

 

Nasi uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu form spędzania czasu wolnego w Stanach Zjednoczonych ze szczególnym zwróceniem uwagi na uprawiane tam sporty. Prowadzący w szczegółowy sposób omówił zasady jednej z najbardziej popularnych gier w Stanach zjednoczonych „Lacrosse”. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia sprzętu używanego w czasie gry, a nawet podjęli próbę gry wraz z prowadzącym. Czynny udział w zajęciach i zaangażowanie pozwoliło naszej młodzieży zdobyć konkretną wiedzę w zakresie omawianego tematu. Jesteśmy pewni, że styczność z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego i zrozumienie jego wykładu rozbudzi w naszych uczniach motywację i chęć dalszej nauki tego języka w celu wykorzystywania go w sytuacjach życia codziennego.