Od 4 do 17 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Kańczudze odbywały się egzaminy maturalne. Ogółem egzamin maturalny zdawało 44 tegorocznych absolwentów (18 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, 10 – Technikum Hotelarstwa, 5 – Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, 11 – Technikum Mechanicznego). Wyniki egzaminów nasi maturzyści poznają 5 lipca.

GALERIA ZDJĘĆ

Życzymy im, aby były jak najlepsze!