W związku z obchodzonym 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem szkolny Zespół Promocji Zdrowia pod opieką Danuty Płoskoń i Grażyny Dziergi przygotował i przedstawił społeczności szkolnej prezentację multimedialną poświęconą chorobom nowotworowym.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Uczniowie klasy II i III Technikum Żywienia: Edyta Chohura, Monika Kurpyta, Agnieszka Hejnosz i Karol Węglarz zapoznali uczniów naszej szkoły z przyczynami chorób nowotworowych, sposobami rozpoznawania i leczenia a przede wszystkim z podstawowymi zasadami profilaktyki. Szczególną rolę zwrócono na choroby tytoniozależne i czerniaka. Począwszy od 2012 r. nasza szkoła propaguje zalecenia „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Staramy się promować w naszym środowisku zdrowy styl życia, będący jednym z najważniejszych czynników profilaktycznych . Szczególną rolę odgrywają w nim zasady racjonalnego żywienia, aktywność fizyczną oraz unikanie zachowań ryzykownych (szczególnie palenia papierosów). Uświadamiamy też znaczenie badań profilaktycznych we wczesnym wykrywaniu i skutecznym leczeniu nowotworów.

Po zakończonej prezentacji jej uczestnicy otrzymali foldery, komiksy i ulotki o tematyce antynowotworowej.