W dniu 17 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Kańczudze podczas spotkania z rodzicami odbyła się debata na temat: „Rozwój szkoły szansą rozwoju środowiska lokalnego”. Celem debaty było poznanie opinii rodziców o działaniach na rzecz rozwoju szkoły, promocja działań w środowisku lokalnym, a także zwiększenie zainteresowania i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

GALERIA ZDJĘĆ

Całej społeczności szkolnej zależy na tym, aby nasza placówka rozwijała się i była dumą Miasta i Gminy Kańczuga oraz Powiatu Przeworskiego. Wierzymy w to, że rodzice podzielają naszą troskę, dlatego dążymy do tego, aby jako istotni partnerzy mieli realny wpływ na strategiczne działania szkoły. Przybyli na spotkanie rodzice z dużym zaangażowaniem wypowiadali się zarówno w formie ustnej jak i pisemnej na zadawane im pytania. Ze swej strony obiecujemy, że wyniki wspólnej dyskusji zostaną uwzględnione w doskonaleniu jakości pracy szkoły. Dziękujemy Szkolnemu Organizatorowi Rozwoju Edukacji p. Halinie Marczak oraz wszystkim rodzicom za udział w tym przedsięwzięciu!