Zespół projektowy wraz z opiekunami zakończył realizację pierwszego z dwóch projektów edukacyjnych, którego tytuł brzmiał: „Dostrzegajmy innych – bądzmy humanitarni”. Projekt realizowany był zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem, a podejmowane działania miały na celu propagowanie idei pomocy humanitarnej i szerzenie wiedzy o warunkach życia ludzi w krajach globalnego południa. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele zdobyli wiedze z zakresu edukacji globalnej dotyczacej pomocy humanitarnej, a także poznali przykłady działan PAH. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i łączył z zaangażowaniem ze strony uczniów.