7 kwietnia obchodzono w Zespole Szkół w Kańczudze Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji uczennice klasy II LO przygotowalły oraz wygłosiły prelekcję, dotyczącą zagadnień zwiaązanych ze zdrowiem. Podjęte działanie związane było z realizacją Projektu KIK/34, a w nim zadania 2, adresowanego do szkół i przedszkoli – „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na poziom aktywności fizycznej i wiedzy dzieci i młodzieży”.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukacje i wdrażanie do praktyki zasad prawidłowego żywienia i optymalnej aktywności fizycznej w jak najmłodszym wieku, to cele zadania 2. Działania te mają dążyć do zmiany stylu życia społeczeństwa w kierunku pro-zdrowotnym oraz zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej zasad prawidłowego żywienia.

Zaangażowane w działanie uczennice w swej prelekcji zapoznały społeczność szkolną z pojęciem zdrowia i jego miernikami. Ukazały najczęściej popełniane błędy w żywieniu nastolatków zarówno w zakresie doboru składników odżywczych, jaki i w zakresie częstotliwości spożywania posiłków. Ponadto przedstawiono 10 zasad prawidłowego odżywiania oraz ukazano potrzebę podejmowania aktywności fizycznej, zarówno tej związanej z czynnościami życia codziennego, udziałem w lekcjach wychowania fizycznego, jak i tej spontanicznej czy celowej uprawianej w czasie wolnym. W ramach kampanii informacyjnej przygotowano również ekspozycję ukazujacą piramide zdrowego odżywiania oraz piramide aktywności fizycznej. Chcąc propagować zdrowy styl odżywiania działanie zakończył poczęstunek całej społeczności szkolnej zdrowia, przekąska w postaci jabłka.